Nieuws

Een overzicht van het Ronald McDonald nieuws

19-11-2013

Verslag 37ste RMcD Business Breakfast - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders - 19 november 2013

Vuurkorven in het duister wezen op deze druilerige dinsdagochtend de weg naar een prachtig aangeklede tent (met bloemen van Robert Exoo uit Zwolle), verbonden met de benedenverdieping van de organisator van dit ontbijt: Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders. Na de opening door Jan Nabers (die ons informeerde over de voorbereidingen op de Homeride op 28 juni 2014) kreeg Willeke Doelwijt als eerste het woord; samen met haar collega Berthine Pap verzorgden zij vandaag  met plezier alweer het 37ste ontbijt van de RMcD Business Breakfastclub.

Willeke noemde ook de namen van haar compagnons Hilko Oosting en John Wisseborn: gezamenlijk vormen zij de directie van dit kantoor.

In vogelvlucht nam Willeke ons mee in de ontstaansgeschiedenis van JW. Het kantoor is opgericht in 1981 door Wim Jongejan, voormalig gerechtsdeurwaarder in Harderwijk.  Inmiddels werken er ruim 100 medewerkers en zijn er zes kantoren verspreid door heel  Nederland.

De dienstverlening van Jongejan Wisseborn bestaat onder meer uit het betekenen van diverse exploten en het treffen van diverse beslagmaatregelen. Met hun  passie voor kwaliteit en inhoud willen zij zich blijven onderscheiden! Wekelijks is er op alle kantoren en dus ook in Zwolle, een spreekuur voor juridische vraagstukken op het gebied van het executie en beslagrecht.

Willeke memoreerde tot slot dat zij het Ronald Mc Donald huis in Zwolle een warm hart toedraagt en dat het bedrijf trots is dat zij hieraan een steentje kunnen bijdragen.

In de dagelijkse werkzaamheden wordt Jongejan Wisseborn als geen ander geconfronteerd met bedrijven en particulieren in soms schrijnende financiële situaties.

Maar, zo gaf Willeke aan: “ons bedrijf (en ons ambt) maakt ook deel uit van de samenleving. Binnen deze samenleving voelen wij ons verantwoordelijk voor onze omgeving en de maatschappij. In dat kader steunen wij eveneens het Jeugdsportfonds. Dit fonds creëert sportkansen voor kinderen die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging”. Hierna was het woord aan Berthine Pap, gerechtsdeurwaarder te Zwolle. Zij vertelde over het ambt van gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die bij Koninklijk Besluit wordt benoemd en die belast is met de taken die bij de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan de

gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen of voorbehouden.

De gerechtsdeurwaarder is net als de notaris en de advocaat onderworpen aan tuchtrechtspraak. Een van de normen waaraan het handelen of nalaten van de gerechtsdeurwaarder, vastgelegd in de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders,  is dat de gerechtsdeurwaarder zijn beroep zo uitoefent uit dat zijn onafhankelijkheid en ambtelijke onpartijdigheid niet in gevaar komen.

De werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder zijn te onderscheiden in enerzijds de niet-ambtelijke taken (incasso-werkzaamheden) en de ambtelijke taken. De niet-ambtelijke taken die door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd zien onder meer toe op incassowerkzaamheden in het minnelijke traject. De ambtelijke taken (ambtshandelingen) zijn dus bij uitsluiting aan de gerechtsdeurwaarder in zijn functie van openbaar ambtenaar voorbehouden en daarbij kan men denken aan:

  • het overgaan tot dagvaarding van de wederpartij na bijvoorbeeld aanschrijving in het incasso-traject (dagvaarding is oproeping om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden)
  • betekenen uitspraak van een rechter (vonnis/beschikking)

Na het verkrijgen van een vonnis zijn er verschillende mogelijkheden om de uitspraak van de rechter te executeren, het verrichten van executiehandelingen:

  • beslag op inkomen
  • beslag onder een bank op een bankrekeningnummer
  • beslag op roerende zaken (denk hierbij aan een inboedel van zowel particulieren als bedrijven)
  • het ontruimen van onroerende zaken (i.g.v. huurzaken)
  • toepassen van lijfsdwang (gijzeling).

In de praktijk van een gerechtsdeurwaarder is er sprake van een voortdurende wisseling van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden.

Na deze verhelderende presentatie kon iedereen genieten van een heerlijk ontbijt verzorgd door Urbana.

Om 9 uur sprak Jan Nabers het slotwoord, waarbij hij Advice bedankte voor de vernieuwing van onze website. Het aan- en afmelden is daardoor een stuk eenvoudiger geworden. Handig is dat degenen die zich hebben aangemeld ook zichtbaar worden op de site (onder de knop Agenda). Zo kunt u gelijk zien of degene die u die ochtend wil spreken ook daadwerkelijk aanwezig is!

De foto's van dit ontbijt vindt u hier:

http://www.flickr.com/photos/theosmits/sets/72157637835559533/

Het volgende ontbijt mag u niet missen: op dinsdag 17 december zijn we te gast bij De Haan Advocaten & Notarissen en Waanders in de Broeren. De uitnodiging voor dit ontbijt kunt u begin december tegemoet zien! Ook de directeur van het Kinderfonds, Maja van Bijsterveld, zal bij dit ontbijt aanwezig zijn.


Tot dinsdag 17 december.

Met vriendelijke groet,

Joke Vrolijk

Stuurgroep RMcD BBC ZWOLLE, mede namens de andere stuurgroepleden

Tanja Geurtse, Annet van Limburg, Jan Nabers, Peter van de Streek en Pim van der Wildt