Nieuws

Een overzicht van het Ronald McDonald nieuws

17-09-2019

Verslag 95e Ronald McDonald Business Breakfast - 17 september 2019

Verslag 95e Ronald McDonald Business Breakfast – 17september 2019

RMD Landstede website 1

Jan Nabers opende het ontbijt met een welkom aan de nieuwe leden:

-Binthout, Karst Klein

-Dagelijks Communicatie, René Brouwer

-DuretTrip notarissen, Jelger Kroon (hiervoor vaak aanwezig als bestuurslid van het RMcD

Huis)

-Get Work BV, Maurice Kok

-Schoonmaakland, Wouter Veldman

-Muriel Huybrechts, Zwolse Theaters.

Jan verzocht de aanwezigen die, onverhoopt, hun lidmaatschap aan het einde van dit jaar willen beeindigen, dit tijdig door te geven aan Joke Vrolijk, jmvrolijk@kpmail.nl Verder gaf hij aan dat de leden eind september de factuur voor het lidmaatschap over 2019 tegemoet kunnen zien.

Nu 2020 alweer een beetje in zicht komt, ook het verzoek om na te denken over de organisatie van een van de ontbijten in het nieuwe jaar. De maanden januari en maart zijn al ingepland. Bij interesse graag een mail naar Joke, jmvrolijk@kpnmail.nl

 

Daarna was het woord aan onze gastheer deze ochtend, Jan Dobben, die de aanwezigen heel hartelijk welkom heette bij Landstede op deze eerste bijeenkomst na de zomervakantie. “Jullie hebben er blijkbaar erg veel zin in, want het aantal aanmeldingen voor vandaag was relatief erg hoog”, zo sprak Jan. Daarna introduceerde hij zichzelf en de school: “Mijn naam is Jan Dobben. Ik ben directeur van deze school. Normaal gesproken zou de voorzitter van ons College van Bestuur, Theo Rietkerk, hier ook aanwezig zijn. Zoals u misschien weet zit Theo ook in de Eerste Kamer en dus heeft hij vandaag, op deze belangrijke derde dinsdag van september, andere verplichtingen.

We zijn hier op een hele bijzondere plek. We staan namelijk naast een echt vliegtuig: The City of Atlanta. Eens in de zoveel tijd schrijft de KLM vliegtuigen af. Deze vliegtuigen worden vervolgens naar een verlaten terrein in Zuid-Spanje gevlogen ( Teruel voor als het u wat zegt ). Daar worden de vliegtuigen vervolgens gesloopt. Soms mag er een vliegtuig na de afschrijvingstermijn worden hergebruikt voor onderwijsdoeleinden. En dat geluk hadden wij. Via onze contacten met de KLM kregen we de beschikking over het interieur van de City of Atlanta. We kregen eigenlijk een compleet vliegtuig cadeau! U snapt dat we daar heel erg blij mee waren. Naast dat onze studenten heel veel in de praktijk aan de slag zijn via de regulieren stages, proberen we op school om de praktijk zoveel mogelijk te benaderen. Met name de studenten van de opleiding Luchtvaart Dienstverlening maken veel gebruik van het vliegtuig, maar we maken ook allerlei dwarsverbanden met bijvoorbeeld de opleidingen Beveiliging, Handhaving, Toezicht en Veiligheid ( Marechaussee! ) en Facilitaire Dienstverlening. Ik nodig u uit om tussendoor even in het vliegtuig te gaan kijken. Onze studenten staan klaar om u een rondleiding te geven of om u te vertellen wat er allemaal in het vliegtuig gebeurt.

U bent hier op een van de scholen van Landstede. We hebben meerdere scholen, verdeeld over de stad en de regio. Op deze plaats worden opleidingen aangeboden op het gebied van Toerisme, Recreatie & Facilitaire Dienstverlening , Transport & Logistiek, Veilig & Beschermd ( Uniformberoepen ), Handel & Commercie en Office & Management. Zoals ik al zei, op andere plaatsen worden weer andere opleidingen aangeboden. We proberen als Landstede om onderwijs te bieden op relatief kleine scholen. Alhoewel, we hebben het dan toch alweer gauw over scholen met gemiddeld 1.500 studenten.

Wart ik graag zou willen meegeven dat we in Zwolle in een bijzondere positie zitten als het gaat om de samenwerking tussen de verschillende, met name MBO en HBO-scholen. U kent misschien de Zwolse8. Dit is een samenwerkingsverband van alle MBO en HBO-scholen in de stad. En er wordt ook echt samengewerkt. Ik kan u zeggen dat dat vrij uniek is. Ik wil u graag 3 voorbeelden geven van hoe er ook daadwerkelijk wordt samengewerkt.

Sinds januari bieden Landstede en Deltion gezamenlijk de opleiding Vakman Ondernemer aan. Deze studenten volgen onderwijs in de Spoorzone ( bij Hanz en Brainz ). De opleiding wordt gedraaid door docenten van Deltion en Landstede. Dit loopt heel erg goed, zowel op het gebied van de samenwerking, maar ook als het gaat om de tevredenheid van de studenten.

Daarnaast werken de Zwolse scholen samen op het gebied van het aanbieden van opleidingen als het gaat om herscholing of bijscholing in de Regio-opleiders. Er wordt hard gewerkt aan 1 gemeenschappelijk loket waar vragen over opleidingen voor werknemers neergelegd kunnen worden.

Tot slot: In de stad, maar ook in de regio werken Onderwijs en bedrijfsleven samen in het E-Commerceproject.

Ik begon met het vliegtuig en daar wil ik ook weer mee eindigen. We gebruiken het vliegtuig uiteraard in hoofdzaak voor onderwijsdoeleinden. We merken echter dat er ook de nodige belangstelling is om andere activiteiten in het vliegtuig te organiseren. U kunt hierbij denken aan presentaties, teamdagen of een leuke vergaderlocatie.

Indien u daarvoor belangstelling heeft dan hoor ik het graag. Rest mij u een heel prettig, inspirerend en gezellig ontbijt te wensen”, aldus Jan.

Klik hier voor het fotoverslag, met dank aan Henrieke van Assen Fotografie

 

 

Tanja sloot het ontbijt af met een dankwoord aan Jan Dobben, als organisator van dit geslaagde ontbijt. Hij kreeg uit handen van Tanja een door Brasserie Zwolle gesponsorde attentie. Daarna overhandigde Tanja de “ontbijtbel”gesponsord door Lumen Hotel & Events aan Marieke Janus/Marjon Bosma en Frank Dekkers, die gezamenlijk de ontbijtorganisatie in oktober voor hun rekening nemen. De bijzonderheden over dit ontbijt ziet u tegen die tijd wel in uw mailbox verschijnen.

Tot ziens op dinsdag 15 oktober 2019!

Met vriendelijke groet,

Joke Vrolijk, Stuurgroep RMcDonald Business Breakfastclub, ook namens de andere stuurgroepleden Tanja Geurtse, Annet van Limburg, Jan Nabers en Pim van der Wildt