Nieuws

Een overzicht van het Ronald McDonald nieuws

01-09-2015

VERSLAG ZOMEREVENT RMcD BUSINESS BREAKFASTCLUB – HOTEL ZWARTEWATER

VERSLAG ZOMEREVENT RMcD BUSINESS BREAKFASTCLUB – HOTEL ZWARTEWATER

27 AUGUSTUS 2015

Ongetwijfeld heeft een aantal van jullie gistermorgen gedacht: “Brrrr, vanmiddag een boottocht! Heb ik daar wel zin in?” Dat was inderdaad een weinig aantrekkelijk vooruitzicht als je vanaf je warme werkplek naar buiten keek. Maar ik denk dat iedereen het  er na afloop van het evenement unaniem over eens was dat men deze middag en avond voor geen goud had willen missen.

Om half 4 werden we ontvangen in het Botterhuus, aan de overkant van Hotel Zwartewater. Arjan van Driesum, accountmanager van Hotel Zwartewater,  heette ons daar van harte welkom. Hij was blij dat hij nu eindelijk eens kon laten zien wat Zwartsluis allemaal te bieden heeft.  Na zijn inleiding  gaf hij het woord aan Richard van de Berg, technisch bestuurslid van de St. Zwartsluizer Botters,   maar ook leermeester van een groep vrijwilligers die momenteel hard werken aan een paar nieuwe eikenzwaarden, ter vervanging van de versleten zwaarden die momenteel aan de ZS13 hangen.  Richard hield een boeiend betoog dat ons enthousiasme om die botter nu eens in werking te zien,  alleen maar vergrootte.

En toen was het tijd om in te schepen.  Daar lag hij dan, de ZS13: de oudste nog varende botter van Nederland.  De combinatie van toeval en doorzettingsvermogen van een handje vol mensen dat de waarde inzag van een versleten vissersschip,   zorgde voor het behoud van dit historisch erfgoed.

Door het grote aantal deelnemers aan dit evenement kon niet iedereen inschepen op de botter, maar voor hen lagen 2 sloepen klaar. Op het water werden de nodige anekdotes over Zwartsluis en haar bewoners verteld. Rond kwart voor zes meerden we weer aan en ging het te voet verder naar het Hotel waar Henk de Velde (die ook  was meegevaren)  de lezing “Onderweg” voor ons verzorgde. En wat voor een lezing!  Een uur lang hingen we aan zijn lippen.  Behalve fantastische verhalen (en foto’s!) over zijn zeereizen rond de wereld,  kregen we ook nog de mooiste levensmotto’s  te horen waarvan ik er hieronder graag een paar noem:

Iedereen vaart zijn eigen scheepje

Om te leven hoef je niets te leren

Vrijheid is de moed je eigen hart te volgen

Vrijheid is het maken van eigen keuzes

Vrijheid is het accepteren van de consequenties van die keuzes.

Voor degenen die er niet waren hierbij de link naar zijn levensverhaal zoals dat op internet te vinden is:http://www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/557

Inmiddels is Henk 66, maar nog steeds niet uitgevaren. Zijn nieuwste plan is om met de motorkotter die hij een paar jaar geleden kocht, als eerste Nederlander deel te nemen aan de Route du Rhum 2018 (St. Malo/Guadeloupe). 

Na dit prachtige verhaal werden we onthaald op een heerlijk buffet, dat iedereen zich goed liet smaken. Jan Nabers was inmiddels ook aangeschoven en nam de gelegenheid te baat om Arjan en Henk  en de mensen van de bottervereniging  te bedanken . Woorden van dank gingen ook uit naar  Tamek als medesponsor van deze middag.  Als dank kregen Arjan en Henk  een prachtig boeket overhandigd. Ook wij gingen niet met lege handen naar huis, want bij vertrek kregen alle gasten een Buismanpakketje mee naar huis.

Klik hier voor het fotoverslag , met dank aan Eva Posthuma Fotografie!

De uitnodiging voor het volgende ontbijt op dinsdag 15 september, vindt u begin volgende week in uw mailbox.

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Joke Vrolijk, stuurgroep RMcD BBC, mede namens de andere stuurgroepleden

Tanja Geurtse, Annet van Limburg, Jan Nabers en Pim van der Wildt.