Nieuws

Een overzicht van het Ronald McDonald nieuws

21-05-2013

Verslag 33ste Ronald McDonald Business Breakfast - ABN AMRO

Op dinsdagochtend 21 mei was ABN AMRO gastheer voor het maandelijkse ontbijt. Ruim 100 leden waren aanwezig en nadat Jan Nabers het ontbijt had geopend, nam gastheer Michiel Hemmelder (Directeur Bedrijven ABN AMRO Zwolle e.o.) het woord en heette eenieder hartelijk welkom. Gasten komen graag in de IJsseltoren, een opvallend groot en markant gebouw aan de rand van Zwolle.

In de IJsseltoren is Essent medehuurder; er werken ruim duizend mensen. Het is een regiokantoor waar relaties van de bank voor heel Noord- en Oost Nederland worden bediend. Naast de zakelijke afdelingen van de bank (Corporate Clients, Bedrijven MKB en Your Business Banking) is in de IJsseltoren tevens het hoofdkantoor van de joint-venture tussen het verzekeringsbedrijf van ABN AMRO en Delta Loyd gevestigd. Dit geldt ook voor het call centre dat alle zakelijke relaties van de bank (ca. 350.000) in Nederland bedient. Er vinden ruim 20.000 calls per week plaats tussen de relaties en de bank. Via het internet kunnen tegenwoordig rekeningen voor eenmanszaken en eenvoudige B.V.-structuren binnen twee dagen worden geopend. In 2012 betrof dit 20.000 rekeningen.

Een groot project dat de komende tijd extra aandacht zal vragen, is de invoering van SEPA (Single European Payment Erea). Dit nieuwe betalingssysteem dat in Europa voor alle ondernemingen geldt, zal in februari 2014 operationeel moeten zijn. Dit vraagt de nodige aanpassingen, met name op het gebied van incasso's. Zorg dat u dit samen met uw bank en softwareleverancier tijdig contractueel heeft geregeld om stagnering van het betalingsverkeer in 2014 te voorkomen.

Namens de afdeling Bedrijven van ABN AMRO waren naast Michiel Hemmelder de heren Milko Steur (senior Relatiemanager Bedrijven), Jan Peter Nooijen (Private Banking Mees Pierson) en Maiko Alberink (consultant Cash Management) aanwezig.

Na afsluiting van het ontbijt door Jan Nabers en het in ontvangst nemen door de gastheer van de Landrover Centre-bloemen, werden de gasten nog in de gelegenheid gesteld om Zwolle vanaf grote hoogte (de 19e etage in de boardroom) te bekijken. Een geslaagd ontbijt met een heel mooie opkomst !

De Breman-bel voor het volgende ontbijt kon niet worden overhandigd, omdat de locatie nog niet helemaal zeker is. Meer informatie over dit ontbijt vindt u begin juni in uw mailbox.

Klik voor het fotoverslag van dit ontbijt door op de volgende link:

http://slideshows.evaposthuma.nl/RMCDABN

Met dank aan Eva Posthuma Fotografie!